Ettevõttest

Auna Ehitus OÜ on 100% kodumaisel kapitalil põhinev ehitusfirma, mis alustas oma tegevust 2013. aastal, kuid meie kollektiivi ehituskogemus ulatub ligi kümne aastani.
 
Põhitegevuseks on fassaadide soojustamine ning viimistlemine õhekrohviga. Pakume ka komplekset teenust ehk renoveerimist vundamendist katuseni, sealhulgas kütte- ja ventilatsioonisüsteemi uuendamist. Samuti pakume omanikujärelevalve teenust fassaaditöödele. Teostame ka muid töid, mis on tarvilikud fassaadi või katuse korrastamisel.
 
Meie kliendid jagunevad kolmeks: korteriühistud, eraisikud ja äriühingud.