Materjalid

Kasutame tunnustatud tootjate materjale. Materjalide paigaldamisel lähtume tootjapoolsetest nõuetest.
Nii suudame garanteerida töö pikaajalise kestvuse ning soovitud tulemuse. Teenuseid saab tellida ka ilma materjalita, sellisel juhul vastutab materjalide kvaliteedi ja tarne eest tellija.

Mõned tootjad, kelle materjale kasutame: